Bangla 21 February SMS
1 ) Aj 21 February Din Ai Dine Lokho Koti Baba Maa Vhai Bon Der Rokter Binimoy Aj Amader Ai Sonar Bangla.Ai Dintir Opakhay Amra Koti Manush Lakho Ful Hajar Tora Niye Janai Tader Shuve ccha,Tader Amra Kokhono Vhulbo Na. 2 ) Pranta Churiye Jay, Jokhon Shune Gram Banglar Gan, Ki Modhur Bangla Ganer Sur, Mon Vore Jay, Jokhon Pran Khule Kotha Boli Mayer Vashay. Gorbe Bukta Vore Uthe, Tader Jonno Jara Jibon Diyeche Dan Vashar Tore. 3 ) Selut Amar Priyo Bangladesh-k, Selut Amar Shohid Minar-k, Selut Amar 30 Lokkho Shohidder Proti.. Amara Sobai Jeno Sob Shohidder Jonno Allahor Dorbare Doa Kori And Tader Uddese Salam Poson Kori..!! 4 ) Rafiq / Salam / Borkot Aro Hajar beer sontan.Rakhlo Vashar man,Bilie Hajar Apon Pran. Jader Rokte Rangano Ekush Ora Je Omlan, Dhonno Amar Matrivasha Dhonno Oder Pran..Jara Banglar Bir Sontan,Jibon Korese Dan.Diyese Banglar Pran... 5 ) Oh My Bangla! Oh My Languae! U r My Heart,U r Soul, I Love u all the More. U Vibrate in My heart. I Feel it, i Realize it. 'Ekushey-February' Omor Hok....>> 6 ) Valobasar majhe kosto ache. Valo thakar majhe shanti ache. Dure thakar majhe tan ache. mone rakhar majhe santona ache. Tai mone rekho....21...FEBRUARY .. 7 ) February february bangla vasar mas , Bangla amar matrivasa metai moner ash. 8 ) Bangladesh er sonar chele, Vasa sohidder dol. Jibon diye ene dilo bangla vasar fol.. Tader dane ajke amra sadhin vabe bangla boli, Sei sonader tag er kotha kemon kore vuli.. 9 ) Mukto bangla jugto koro , Sonar bangla dhonno korn, Mukto bangla sobar ache . Jukto kora moder asha, Bangla vasa praner vasa.. 10 ) Rokte kena bangla amar lakho sohider dan, Tobuo keno bondhu tomar bidesher proti tan... Sokal bela panta kheye boishaker oi dine , bikale abar uthcho mete english hindi gane... 11 ) February Amar Bhai ar, February Amar Maayer,Eakusay February. Ami ki Volita Pa...ri!!!... 12 ) Mone pore 52 er kotha, Mone pore 21 february er kotha. Jokhon hariyechi vaider, Diyeche rokto vasar jonno. 13 ) J vasar jonno amra eto honney.. J vasar jonno eto roktopat... J vasa amader koreche mohan.. Sei vasa sohid der ke ki vulite pari.. 14 ) Daoai boshe ma abar dhan vange, Binni dhaner khoi vaje, khoka tar kokhon ase kokhon ase. 15 ) Mago ora bole sobar kotha kere nebe tumar kule suye golpo sunte debe nah 16 ) Pranta Churiye Jay, Jokhon Shune Gram Banglar Gan, Ki Modhur Bangla Ganer Sur, Mon Vore Jay, Jokhon Pran Khule Kotha Boli Mayer Vashay. Gorbe Bukta Vore Uthe, Tader Jonno Jara Jibon Diyeche Dan Vashar Tore. 17 ) Daoai boshe ma abar dhan vange, Binni dhaner khoi vaje, khoka tar kokhon ase kokhon ase. 18) J vasar jonno amra eto honney.. J vasar jonno eto roktopat... J vasa amader koreche mohan.. Sei vasa sohid der ke ki vulite pari.. 19) Mone pore 52 er kotha, Mone pore 21 february er kotha. Jokhon hariyechi vaider, Diyeche rokto vasar jonno. 20) February Amar Bhai ar, February Amar Maayer,Eakusay February. Ami ki Volita Pa...ri!!!... 21 ) Mukto bangla jugto koro , Sonar bangla dhonno korn, Mukto bangla sobar ache . Jukto kora moder asha, Bangla vasa praner vasa.. 22 ) Bangladesh er sonar chele, Vasa sohidder dol. Jibon diye ene dilo bangla vasar fol.. Tader dane ajke amra sadhin vabe bangla boli, Sei sonader tag er kotha kemon kore vuli.. 23 ) Rafiq ,salam, borkot aro hajar beer sontan, Korlo vashar man rokkhe bilie apon pran. Jader rokte rangano ekush ora je omlan, Dhonno amar matrivasha dhonno oder pran.. 24 ) Valobasar majhe kosto ache. Valo thakar majhe shanti ache. Dure thakar majhe tan ache. mone rakhar majhe santona ache. Tai mone rekho....21...FEBRUARY .. 25 ) Dear frnd ,welcome to victory day!!!Red-green flagR BangladeshER birthday agamikal.Ai mohan dinE apnk shuveccha O mubarakbad janai. 26 ) Rofik Sofik Jobbar Ar Binimoye Pelam Mora Vasa. Lokkho Manusher Rokto Cilo Ak Sutre Badha. Kemon Kore Vuli Bolo 21February ? Ajo Tomai Binomro Sroddhai Soron Kori. <=ZZZ=> 27 ) Mukto bangla jugto koro , Sonar bangla dhonno korn, Mukto bangla sobar ache. Jukto kora moder asha, Bangla vasa praner vasa..! 28 ) O Ma Kemon Kore Vuli Bolo 21 A February ? Amr Prane Ajo Tader Sur E Baji. Buker Taja Rokte Jara Likha Chilo Bangla Vasa. 21 February Provate Ful Diye O Ma Puron Hobe Ki Tader Asha ? <=ZZZ=> 29 ) Jodi Ei VasaTa Na Thakto-Tobe Ato Kabbo Ato KobiTa K Likhto,Jodi Ei VasaTa Na Thakto-Tobe Valobashi Ei Misti KothaTa k Kake Bolto,Ar Jodi Ei VasaTa Nai Thakto-Tobe Ma Ke Ato Modur Sure K DakTo, Sobai k 21February Shuve ccha, 30 ) Rokte kena Bangla amar Lokkho Sohider Dan,Tobu o keno Bondhu 2mader Bidesher Proti Tan?Sokal Bela Panta Kheye Boishaker Oi Dine,Bikale Abar Uthcho Mete English Hindi Gane..!But Way Bangaly Bondhura?..! 31 ) Ajke Holo 21 February Ei Dine Onek Rokter Binimoye Peyechi Moder Bangla Vasha.. Parbo Ki Amara Sei Shohider Poti Dekhate Sonman. Jodi O Na Pari Oder Moto Rokto Dite Tobu Jeno Tader Morjada Rakhte Pari Shahider Sorone..! 32 ) Rokte Lekha Akta Din Nam Tar 21. Sroddhai Aj Sikto Jati Provate Ful Diye Janai Mora Priti. Baki 364 Din Shohid Minar Kate Je Obohelai. Aj Tui Jobab De Ma Jader Jonno Joba Ful Holo Lal Rokte Te Vase Galo Banglar Mati 1din Shoron Kore Ki Shod Hobe Ki Tader Rin ? <=ZZZ=> 33 ) Aj 21 February Din Ai Dine Lokho Koti Baba Maa Vhai Bon Der Rokter Binimoy Aj Amader Ai Sonar Bangla.Ai Dintir Opakhay Amra Koti Manush Lakho Ful Hajar Tora Niye Janai Tader Shuve ccha,Tader Amra Kokhono Vhulbo Na. 34) Selut Amar Priyo Bangladesh-k, Selut Amar Shohid Minar-k, Selut Amar 30 Lokkho Shohidder Proti.. Amara Sobai Jeno Sob Shohidder Jonno Allahor Dorbare Doa Kori And Tader Uddese Salam Poson Kori..!! 35) Pranta Churiye Jay, Jokhon Shune Gram Banglar Gan, Ki Modhur Bangla Ganer Sur, Mon Vore Jay, Jokhon Pran Khule Kotha Boli Mayer Vashay. Gorbe Bukta Vore Uthe, Tader Jonno Jara Jibon Diyeche Dan Vashar Tore. 36 ) Amar vaer okte ranga 21 february amiki bolite pari 37) Dear frnd ,welcome to victory day!!!Red- green flagR BangladeshER birthday agamikal.Ai mohan dinE apnk shuveccha O mubarakbad janai. 38) Rofik Sofik Jobbar Ar Binimoye Pelam Mora Vasa. Lokkho Manusher Rokto Cilo Ak Sutre Badha. Kemon Kore Vuli Bolo 21February ? Ajo Tomai Binomro Sroddhai Soron Kori. 39) Mukto bangla jugto koro , Sonar bangla dhonno korn, Mukto bangla sobar ache. Jukto kora moder asha, Bangla vasa praner vasa..! 40 ) O Ma Kemon Kore Vuli Bolo 21 A February ? Amr Prane Ajo Tader Sur E Baji. Buker Taja Rokte Jara Likha Chilo Bangla Vasa. 21 February Provate Ful Diye O Ma Puron Hobe Ki Tader Asha ? 41 ) Jodi Ei VasaTa Na Thakto-Tobe Ato Kabbo Ato KobiTa K Likhto,Jodi Ei VasaTa Na Thakto-Tobe Valobashi Ei Misti KothaTa k Kake Bolto,Ar Jodi Ei VasaTa Nai Thakto-Tobe Ma Ke Ato Modur Sure K DakTo, Sobai k 21February Shuve ccha, 42 ) Rokte kena Bangla amar Lokkho Sohider Dan,Tobu o keno Bondhu 2mader Bidesher Proti Tan?Sokal Bela Panta Kheye Boishaker Oi Dine,Bikale Abar Uthcho Mete English Hindi Gane..!But Way Bangaly Bondhura?..! 43 ) Ajke Holo 21 February Ei Dine Onek Rokter Binimoye Peyechi Moder Bangla Vasha.. Parbo Ki Amara Sei Shohider Poti Dekhate Sonman. Jodi O Na Pari Oder Moto Rokto Dite Tobu Jeno Tader Morjada Rakhte Pari Shahider Sorone..! 44) Rokte Lekha Akta Din Nam Tar 21. Sroddhai Aj Sikto Jati Provate Ful Diye Janai Mora Priti. Baki 364 Din Shohid Minar Kate Je Obohelai. Aj Tui Jobab De Ma Jader Jonno Joba Ful Holo Lal Rokte Te Vase Galo Banglar Mati 1din Shoron Kore Ki Shod Hobe Ki Tader Rin ? <=ZZZ=> 45 ) Aj 21 February Din Ai Dine Lokho Koti Baba Maa Vhai Bon Der Rokter Binimoy Aj Amader Ai Sonar Bangla.Ai Dintir Opakhay Amra Koti Manush Lakho Ful Hajar Tora Niye Janai Tader Shuve ccha,Tader Amra Kokhono Vhulbo Na. 46 ) Selut Amar Priyo Bangladesh-k, Selut Amar Shohid Minar-k, Selut Amar 30 Lokkho Shohidder Proti.. Amara Sobai Jeno Sob Shohidder Jonno Allahor Dorbare Doa Kori And Tader Uddese Salam Poson Kori..!! 47 ) February Amar Bhai Er, February Amar Maayer, Eakusay February... Ami ki Volite Pa...ri!! 48 ) Bayann0te vese ota, rokto veja k0to k0tha, Seto amar bangla vasa, Sokol vasar sera....ai voboner sera vasa, Bissojonin kotha, Tar0i maje stan paoa, Bangla amar vasa.... 49) Rokte Rangano Bristi Jhorano 21 february... Vasa Sahid der jibon dan ami ki volite pari... Jader rokte rangano 21 february tara je Omlam. Sobar sera bangla vasha , Seto Sahid deri dan. 50 ) 21 Mane Shohid Minar Fule Fule Chaowa , 21 Mane Amr Bhaier Rokte Ranganu Muktu Mone Gaowa , 21 Mane Provat Feri, Nogno Paye Chola , 21 Mane Bornomala Batir Moto Jola...... 51) "amar viyer rokte rangano 21e february, ami ki vulite pari". Tader k janai sosroddho salam. Tara amar p der sololer gorbo. 21february omor hok. Sobai valobashi........ 52 ) Oma tumi bolona ora keno shohid holo...tumi akush ale vasho chokher jole,fojore namaj shesh kore ful hate jao goros thane,,, 53 ) Tomra Lokkho Lokkho Takar Ful Dao Pathorer Upor,,, R Amar Jutena Aktu Vat, Nai Sorir Dhakar Moto Kapor...!! 54 ) U know? What is 1971; "1971" means: 1=1ta Juddho. 9=9ta Mash. 7=7jon Bir Srestho. 1=1ta Shadin Desh.So I love BANGLADESH.WE PROUD WE ARE BANGLADESHI (451 days ago)
Written by » MirHossain
[color= Feeling Happy]
Originally posted by Md Shafaeyt
Oh My Bangla! Oh My Languae! U r MyHeart ,U r Soul, I Love u all the More. UVibrate in My heart . I Feel it , i Realizeit. 'Ekushey - February' Omor Hok. .. .>>
[/color] (453 days ago)
Written by » Jayed Mondle
Rafiq / Salam / Borkot Aro Hajarbeer sontan. Rakhlo Vashar man,BilieHajar Apon Pran. Jader Rokte RanganoEkush Ora Je Omlan, Dhonno AmarMatrivasha Dhonno Oder Pran. .JaraBanglar Bir Sontan, Jibon KoreseDan. Diyese Banglar Pran.. . (748 days ago)
Written by » Md Shafaeyt
Oh My Bangla! Oh My Languae! U r MyHeart ,U r Soul, I Love u all the More. UVibrate in My heart . I Feel it , i Realizeit. 'Ekushey - February' Omor Hok. .. .>> (748 days ago)
Written by » Md Shafaeyt
Valobasar majhe kosto ache. Valothakar majhe shanti ache . Dure thakarmajhe tan ache . mone rakhar majhesantona ache. Tai monerekho... .21. .. FEBRUARY. (748 days ago)
Written by » Md Shafaeyt
February february bangla vasarmas , Bangla amar matrivasa metaimoner ash . (748 days ago)
Written by » Md Shafaeyt
Rafiq ,salam, borkot aro hajar beersontan, Korlo vashar man rokkhe bilieapon pran . Jader rokte rangano ekushora je omlan, Dhonno amar matrivashadhonno oder pran. . (748 days ago)
Written by » Md Shafaeyt
Bangladesh er sonar chele , Vasasohidder dol . Jibon diye ene dilo banglavasar fol.. Tader dane ajke amra sadhinvabe bangla boli , Sei sonader tag erkotha kemon kore vuli. . (748 days ago)
Written by » Md Shafaeyt
Mukto bangla jugto koro , Sonarbangla dhonno korn , Mukto bangla sobarache . Jukto kora moder asha , Banglavasa praner vasa .. (748 days ago)
Written by » Md Shafaeyt
Rokte kena bangla amar lakho sohiderdan, Tobuo keno bondhu tomar bidesherproti tan .. . Sokal bela panta kheyeboishaker oi dine , bikale abar uthchomete english hindi gane .. . (748 days ago)
Written by » Md Shafaeyt
February Amar Bhai ar , FebruaryAmar Maayer ,Eakusay February. Ami kiVolita Pa .. .ri !!!.. . (748 days ago)
Written by » Md Shafaeyt
Mone pore 52 er kotha, Mone pore 21february er kotha. Jokhon hariyechivaider, Diyeche rokto vasar jonno. (748 days ago)
Written by » Md Shafaeyt
J vasar jonno amra eto honney.. Jvasar jonno eto roktopat. .. J vasaamader koreche mohan .. Sei vasa sohidder ke ki vulite pari.. (748 days ago)
Written by » Md Shafaeyt
Daoai boshe ma abar dhan vange,Binni dhaner khoi vaje, khoka tar kokhonase kokhon ase . (748 days ago)
Written by » Md Shafaeyt
Magu ora bole sobar kotha kere nebetumar kule suye golpo sunte debe nah . (748 days ago)
Written by » Md Shafaeyt
See More
Tags :Bangla 21 February Sms, Ekushe February Sms BD, 21 February sms 2016 2017 2018 2019 2020, bangla 21 February sms, Bangla Shahid Sms, Bangla Bhasa dibos Sms, Bangla Language day Sms, Bengali Bhasa dibos Sms, Mother Language Day sms, Bangla Shahid day sms, 21th February sms, Bangla sms, Bengali sms, Bangla Facebook Status
Recent Updates
A-Z Mp3 Songs : Boishakhi Hot Blaster Dance Mashup Dj Raj , Ailo Ailo Ailo Re. Boishakhi Song , Ailo Ailo Ailore Ronge Bhora Boishakh Amar Aolore , BoisHakhi Best MashUp (Hard MashUp Mix) , Boishaki Rong(Boishaki Hard pagla bass mix) , [See More]
Bengali Short Film : Bokhate Bangla Short Film, Maya - Jovan N Nadia , The Hero - Nadia N Sagar,[Mp4 HQ]
Bangla Album Videos Song : Shada Ar Laal By Asif [, Na Bola Kotha 4 - Eleyas Hossain, Ridoyo Pinjirar Posa Pakhi-Folkism, Tor Valobasa By Belal Khan N Oyshe, O Poraner Pakhire By Belal Khan,[3gp] [Mp4]
Bangla Movie Videos Song : Bhalo Theko 2018 Bangla Movie Trailer.mp4, Lal Lipstick Full Video Song, Puttro (2017) Bangla Movie Official Trailer ,[3gp] [Mp4]
Kolkata Movie Videos Song : Noor Jahan Title Song Adrit Puja, Noor Jahan 2018 Bengali Movie Trailer,[3gp] [Mp4]
Bollywood Movie Videos Song : Tujhe Dekhti Hai Nazar Video Song Full, Oh Humsafar Full Video Song,[3gp] [Mp4]
WWE Superstars Network : WWE Smackdown 8 May 2018 Full Show Highlights , WWE Backlash 6 May 2018 Highlights, WWE Smackdown 5/01/2018 Highlights,[3gp]
Bangladeshi Full Natok : Sonali Elisher Golpo Ft. Tahsan & Momo., Jamputro Ft. Afran Nisho, Sabila Nur, Porichoy Ft. Tawsif Mahbub, Mehazabien, Lokti Shot Chilo Telefilm Ft. Apurba & Trisha,[3gp] [Mp4]
Telugu & Tamil full Movies : Daring Rakhwala (Miruthan) Full Hindi Dubbed Movie, Heart Attack 2 (2018) Hindi Dubbed, Dum Man Of Power 2018 Hindi Dubbed, Super King No. 1 (Mister. 420) Hindi Dubbed Movie,[3gp HQ]
Bangladeshi Full Movies & Telifime : Nuro Mia O Tar Beauty Driver 2018 Bangla HDRip F, Yeti Obhijaan 2018 Bengali Movie HDRip,[3gp HQ]
Bollywood Full Movies : Motu Patlu 36 Ghantey Race Against Time.3gp, Motu Patlu KungFu Kings.3gp,[3gp HQ]
Kolkata Bangla Full Movies : Raja Rani Raji (2018) Bengali Full Movie, Total Dadagiri 2018 Kolkata Bangla Full Movie, Amazon Adventure 2018 Movie Hindi Dubbed,[3gp HQ]
Bangla Cartoon Motu Patlu : Motu Patlu Bangla Fun Balish.mp4, Motu Patlu Bangla Inspector , Motu Patlu Bangla Vobissot Camera,[3gp] [Mp4]
Gopal Bhar (Bengali) Sony AATH : Gopal Bhar (Bangla) Ep 502 Nababer Chor Dhora, Gopal Bhar (Bangla) Ep 501 Gheratope Krishnanagar, Bhar Bangla Ep 496 Upoharer Marjada,[3gp] [Mp4]
Nut Boltu Bangla Sony AATH : Nut Boltu (Bengali) Ep 212 Dim Kinlei Lakhopati, Nut Boltu Bengali Ep 195 Universal-Remote., Nut Boltu Bengali Ep 194 Nater Lamba Hoa,[3gp] [Mp4]
Nix Je Sob Pare Sony AATH : Nix Je Sob Pare Ep 93 Bhuter Sathe Party, Nix-Je Sob Pare-Episode 92, Nix Je Sob Pare Ep 90 Foodbank ,[3gp HQ]
Bantul The Great Zee Bangla : Bantul The Great Ep 341 (28th January 2018), Bantul The Great Ep 340 - 20th January 2018, Bantul The Great Ep 334 - 10th December 2017,[Mp4]
Islamic Cartoon : Bangla Cartoon Anat Shisu Sinba, Bangla Mata Pitar JotnoNeya islamic cartoon.3gp,[3gp HQ]
Ittadi Btv Show : Ityadi (2018) Episode – Brahmanbaria, Ityadi By Hanif Sanket Cox's Bazar, Ityadi - Episode 29th Sep 2017 - Pabna.3gp,[3gp HQ]
Home | Back | About Us | Privacy Policy | Contact | Admin Info | Advertisement | Order Your Site | Go To Top
© 2015 - 2018 TopTuneBD.Com™
Hindi Movie
XVIDEOS GAMES
Download the best Android apps on Uptodown
Download Android App for Free
UC Browser  Android Games  Shareit  more